İşçiye ücretini, teri kurumadan verin.

İşçiye ücretini, teri kurumadan verin.

Resûlullah aleyhisselâm, kazma elinde toprak kazarak nafakasını kazanan Muaz’ın nasırlı elini tutarak “Bu eli, Cehennem yakmaz!” buyurmuştur. Kur’an-ı kerim, güçlü ve emin olmayı, işçide aranan 2 hususiyet olarak sayar. İşçiden beklenen hıyânet etmeden çalışmasıdır. Hazret-i…